MOJE ZDJ CIA

Moja samodzielna praca. Czasem efekt mnie zadowala, czasem nie.

to seria:  wakacje 2008