KONKURS PLASTYCZNY

                "Nasi ulubieńcy"

         Z dyplomami laureaci,

       bez dyplomów wyróżnieni

                    KONKURS

           " Najpiękniejszy zeszyt"

                     I miejsce

           /z każdej klasy jedna osoba... /

           tu akurat jedna nieobecna

                   KONKURS

           " Najpiękniejszy zeszyt"

                     II miejsce

          /z każdej klasy jedna osoba... /

           tu akurat dwie osoby z jednej klasy

 

                    KONKURS

           " Najpiękniejszy zeszyt"

                     III miejsce

           /z każdej klasy jedna osoba... /

         

 

Powrót