POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

 

Mysłakowice położone są w południowo-zachodniej Polsce, województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim ziemskim. Z geograficznego punktu widzenia leżą u stóp Karkonoszy (najwyższe pasmo Sudetów), w południowo wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, w tzw. Obniżeniu Mysłakowic.

Otoczone są Wzgórzami Łomnickimi od zachodu, Wzgórzami Karpnickimi i Mrowcem od wschodu, od południa natomiast otwiera się widok na Śnieżkę (najwyższy szczyt Karkonoszy 1603 m n.p.m..), a od północy, północnego wschodu na Góry Sokole, będące częścią Rudaw Janowickich. Inną naturalną granicę stanowią dwie rzeki: Łomnica na zachodzie i Jedlica na wschodzie oraz Jezioro Mysłakowickie na południowym zachodzie.

Pierwotnie Mysłakowice były malutką wioską i dopiero zainteresowanie tymi terenami marszałka von Gneisenau, a później króla Fryderyka Wilhelma III spowodowało gwałtowny rozwój terytorialny tej miejscowości poprzez włączanie w jej obręb kolejnych osiedli i folwarków oraz osiedla tyrolskiego Zillertal. Obecnie Mysłakowice są największą wsią w Kotlinie Jeleniogórskiej i jedną z największych na Dolnym Śląsku. Położenie wśród gór i lasów, w przepięknej dolinie u podnóża Gór Olbrzymich oraz w trójkącie znanych miast Kowary (5 km), Karpacz (4,5 km) i Jelenia Góra (6,5 km) wyznaczało jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, predestynując do roli miejscowości przemysłowo-rolniczej o bogatej bazie turystycznej, a także zaplecza w/w miast. Należy zaznaczyć, że taką rolę przyjęły Mysłakowice dopiero w połowie XIX wieku wraz z decyzjami Fryderyka Wilhelma III uchodźców sprawie osiedlenia uchodźców z Tyrolu, budowy przędzalni mechanicznej, jej rozbudowy oraz powstanie następnych zakładów przemysłowych, rozwój towarzystw turystycznych i ruchu turystycznego.

Na przestrzeni lat rola, jaką odgrywały Mysłakowice, nazwa, przynależność państwowa i zależność administracyjna ulegała wielokrotnym zmianom.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA

ZALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
 do 1392r. - Pod panowaniem Piastów (Polska)  Księstwo świdnicko-jaworskie do połowy XVII w.
od 1392r. do 1526r. - Okres rządów czeskich Powiat jeleniogórsko-świerzawski do 1818r.
od 1526r. do 1740r. - W monarchii Habsburgów Powiat jeleniogórski do 1945r.

od 1740r. do 1945r. - Okres rządów pruskich, a później niemieckich

Od 1972r. siedziba gminy.
8-9 maja 1945r. - Powrót do Polski Obecnie powiat jeleniogórski ziemski

 

NAZWA WSI

* Dorf Hertmarsdorf - 1305r.
* Erthmarsdorf - 1340r.
* Ertmansdorff - 1390r.
* Erdmannsdorff - 1726r.
* Erdmannsdorf - 1765r.
* Artendorf, Erdmannsdorf - 1786r.
* Erdmannsdorf und Zillerthal - 1838r.
* Zillertal -Erdmannsdorf - 1937r.
* Turońsk, Toruńsk, Karpacze - 1945r. 
* Mysłakowice - 1946r

 

W Polsce jest tylko jedna wieś o nazwie Mysłakowice. Oficjalnie nazwa ta obowiązuje od dnia 16 grudnia 1946 roku, ponieważ z tą datą ukazał się Monitor Polski nr 142, w którym pod pozycją 262 znajduje się rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej Odzyskanych Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 roku, o ustaleniu nazw urzędowych miejscowości. Nazwę ustaliła Komisja Ustalania Nazw Miejscowych, działająca w latach 1946 1949. W skład tej komisji wchodziło wielu znanych językoznawców min. prof. UJ Witold Taszycki oraz prof. Kazimierz Nietsche z Polskiej Akademii Umiejętności.

Wobec tego, że nie była znana słowiańska nazwa wsi, komisja mogła utworzyć nową nazwę, wywodzącą się od jakiegoś polskiego imienia. Mogła też nadać miejscowości nazwę wskrzeszoną, tzn. starą, od dawna nieużywaną nazwę, zupełnie innej, oddalonej wsi. Tą ostatnia metodę przyjęła komisja i nadała nazwę Mysłakowice. Wywodzi się ona od staropolskiego imienia Mysłak. Zapisano je po raz pierwszy w bulli gnieźnieńskiej, w roku 1136 jako - MISLAC. Wieś Mysłaków (gmina Marcinowice) w przekazach źródłowych występuje jako Mislacou (1250r.), a później Myslacovicz (1253r.) i od tej pięknej, staropolskiej, rdzennie śląskiej nazwy utworzono nazwę Mysłakowice.

Nazwa niemiecka – Hertmarsdorf – Erdmannsdorf znaczyła "wieś Hertmanna, Erdmanna. Hertmann – to człowiek zacięty, srogi, twardy, natomiast Erdmann – to człowiek ziemi, ziemianin. W zapisie nazw niemieckich pojawiają się prawdopodobnie błędy w odczycie rękopisów i zamianie n : r oraz wymiany t, th : d wynikające ze zmian fonetycznych w wymowie niemieckiej. Nazwa drugiej części Mysłakowic - Zillerthal, pierwotnie pochodzenia iliryjskiego, później została zromanizowana i zgermanizowana (Cilarestal - 889r.; Tilurius, Zilare – X w.). Tyrolczycy nazwali tak nową ziemię na pamiątkę swoich rodzinnych stron - płynącej doliną (das Tal) rzeki Ziller.

 

POWRÓT NA STRONĘ MYSŁAKOWICE