LUDNOŚĆ - ZMIANY DEMOGRAFICZNE

 

 

Przed rokiem 1786 Mysłakowice były bardzo małą wsią. W roku 1765 miały ok. 160 mieszkańców (poza dworem). Wcześniejsze dzieje Mysłakowic są słabo znane, ale można w przybliżeniu określić, że w czasie wojen husyckich i wojen śląskich oraz w okresie buntów chłopskich w II połowie XVI i II połowie XVIII wieku wystąpiły niemałe straty wśród ludności, a gwałtowny jej przyrost w XVIII wieku spowodowany był znaczącym rozwojem tkactwa chałupnicze-go. Bum demograficzny XIX wieku związany jest natomiast z zakupem (wymianą majątków) wsi przez hrabiego von Gneisenau i później króla Prus Fryderyka Wilhelma III, jej rozwojem terytorialnym, następnie budową fabryk i rozkwitem gospodarczym całej kotliny.

W latach 1840 –  1905 przyrost demograficzny wyniósł 112% i był najwyższy w Kotlinie Jeleniogórskiej.

 

PRZYROST LICZBY LUDNOŚCI MYSŁAKOWIC:

 

* 1786r. - 656 mieszkańców.

* 1816r. - 718 mieszkańców.

* 1840r. - 1123 mieszkańców.

* 1871r. - 1656 mieszkańców.

* 1905r. - 2431 mieszkańców.

* 1921r. - 2805 mieszkańców.

* 1941r. - 3000 mieszkańców.

* 1950r. - 3340 mieszkańców.

* 1991r. - 4460 mieszkańców.

 

 

POWRÓT NA STRONĘ MYSŁAKOWICE