WSTĘP

AKTUALNOŚCI

AUKCJE POCZTÓWEK

 I ZDJĘĆ OKRĘTÓW

KATALOG

TABELA 1: ANGLIA, FRANCJA, NIEMCY/PRUSY, ROSJA/ZSRR, USA

TABELA 2: WŁOCHY, JAPONIA, AUSTRO-WĘGRY, POLSKA, GRECJA

TABELA 3: CHILE, JUGOSŁAWIA, HISZPANIA, SZWECJA, NORWEGIA

TABELA 4:  BRAZYLIA, TURCJA, ARGENTYNA, DANIA, HOLANDIA

TABELA 5: CHINY, PORTUGALIA, FINLANDIA, RUMUNIA, EGIPT

TABELA 6: AUSTRALIA, KANADA, NOWA ZELANDIA, MEKSYK, SYJAM

TABELA 7: KOLUMBIA, URUGWAJ, BUŁGARIA, PERU, ESTONIA

TABELA 8: HAITI, IRLANDIA, MANDŻUKUO, ALBANIA, LITWA, WENEZUELA, BELGIA, ISLANDIA, KUBA, IRAN, EKWADOR, ŁOTWA

TABELA 9: CIEKAWOSTKI

ŹRÓDŁA I BIBLIOGRAFIA