OTWARCIE MUZEUM WOJSK RADIOTECHNICZNYCH

 

 

  PRZEMÓWIENIE PRZEDSTAWICIELA MON

  

 

PRZEMÓWIENIE WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE

 

DZIEKAN ODMAWIA MODLITWĘ

 

POŚWIĘCENIE SPRZĘTU

 

PRZECIĘCIE WSTĘGI

 

PRZEDSTAWICIELE MON, DOWÓDZTWA WOJSK RADIOTECHNICZNYCH, GMINY I INNI

 

KONIEC CZĘŚCI OFICJALNEJ, NARESZCIE MOŻNA OBEJRZEĆ EKSPONATY

 

MŁODZIEŻ I MIESZKAŃCY GMINY OGLĄDAJĄ SPRZĘT

 

POWRÓT DO GALERII