SZKOŁA I HISTORIA

SZKOŁA

HUMOR Z ZESZYTÓW

DOŚWIADCZENIA

PLIKI DO POBRANIA

SZKOLNA GALERIA

 

 

HISTORIA

CIEKAWOSTKI

KRZYŻE POKUTNE

BATALISTYKA

 

POWRÓT NA STRONĘ ALFA

Nauczycielem zostałem na skutek klątwy mojej wychowawczyni z podstawówki (kochanej i wiecznie uroczej Pani Urszuli Jasiak), kiedy to po jednym z moich wybryków powiedziała proroczo: "Obyś cudze dzieci uczył!", błędom i wypaczeniom byłego ustroju, który nie pozwalał robić kariery w wojsku bez przynależności do jedynie słusznej partii oraz pewnej pani doktor niechcąco zhabilitowanej, która na egzaminie wstępnym na uniwerek wrocławski stwierdziła: "konstytucja kwietniowa była w pełni demokratyczną i proszę ze mną nie dyskutować" (było to już w okresie przemian politycznych, kiedy to niektórzy "czerwoni" chcieli się na siłę "wybielić"), po czym najnormalniej mnie ulała:) Wobec powyższych faktów, całkowicie zdegustowany otaczającym mnie światem, poszedłem natychmiast go zmieniać od podstaw...czyli od najmłodszych pokoleń.Wiedzę pedagogiczną zdobywałem na żywca, korzystając z doświadczeń moich nauczycieli, których podpatrywałem nie wiedzieć czemu już od pierwszych klas szkoły podstawowej:)) Następnie podczas kolejnych wykładów Studium Pedagogicznego i wreszcie zaliczając dziesiątki egzaminów na Uniwersytecie Opolskim, pod czujnym okiem profesor Joanny Roztropowicz, a zwłaszcza mojego historycznego guru, promotora i rektora UO w jednej osobie - profesora Stanisława S. Nicieji.

Przyznam jednak, że najlepszą dla mnie szkołą w zakresie zawodu nauczyciela, była współpraca z wspaniałymi koleżankami Olą Wiatrowską, Janiną Cukiernik oraz Danutą Nowalińską. To one pokazały mi, że nie tytuł magistra czyni z człowieka nauczyciela, ale serce, zaangażowanie i poświęcenie wkładane w pracę z dzieciakami, za co po wieczne czasy będę im bardzo wdzięczny.

 

Zanim coś więcej pojawi się na tej stronie, poczytajcie humory z zeszytów szkolnych...

 

Pisownia oryginalna!

PRAHISTORIA

Na mamuta trzeba polować 10 osobami...

Jaskinie to były mieszkania ludzi pierworodnych i prawosławnych...

Ludzie pierwotni mieszkali w chałasach i miamiotach...

Mamut jest to zwierzę z którego pożywiali się ludzie pierwotni...

Homo erektus tak się nazywa bo jemu się prostowało...

Ludzie dawniej mieszkali w jaskiniach, kurnikach i ziemniakach...

Obrzędy ludowe składały się ze świont, pur roku, pogrzebów i wesel z narodzinami...

Gród obrony jest to mór otoczony wałami...

Głupi ludzie żeby być mondrzy wynaleźli pismo z obrasków...

 

Pisownia oryginalna!

STAROŻYTNOŚĆ

Senior to jest właściciel części rodnej...

Grekowie wypasywali osioły...

Uzbrojenie legionistów rzymskich bo bardzo dokładne bo mieli każdą prawie część ciała...

Gladiatorzy to ludzie którzy pokonali rzymian w zdobywaniu greków...

kolumna jońska zaczyna się od ziemi, a dorycka od połowy...

Homer był synem Iliady...

Grecy mieli teatry pod gołą głową...

Grecja jest położona pasmem gór...

Hades to buk tartaku...

Chłopi w egipcie zajmowali się wylewaniem Nilu...

Aby ułatwić Grekom zdobycie Troi, Odys wymyślił konia...

Sztuki greckie to komedia i granat. One miały ludzi rozrywać, ale nie kobiety bo ich tam nie wpuszczano...

Pisarze w Egipcie pisali na papierosach...

Grecy zajmowali się grzybołówstwem...

Dedal to labirynt zbudowany z wosku...

Aleksander Macedoński wygrywał bitwy, wygrywał a potem zachorował na padaczkę...

Prometeusz był działaczem...

Krajobraz Grecji jest wypukły a Egiptu wklęsły...

Piramidy zamieszkiwały mumie...

Grecy uprawiali zborza, oliwę i demokrację...

Mumia to faraon wypchany śmieciami...

Grecy uprawiali ziemię podstępem...

Najbardziej podoba mi się fasada faraona Ramzesa II...

Grecja jest położona w Egipcie...

Chłopi w Egipcie zajmowali się wylewaniem nilu...

 

 

Pisownia oryginalna!

ŚREDNIOWIECZE

Kazimierz Wielki miał dobre stosunki za granicą z różnymi władcami, i kobietami też...

W statucie wiślickim ustalono, że monarcha był 6 razy wyższy od chłopa...

Kazimierza nazywamy Wielkim ponieważ Łokietek zostawił Polskę drewnianą, a Kazimierz przed wrogiem ją szybko murował. I zdążył!...

W 1410 roku była bitwa pod grunwaldem, a później pokój w Toruniu który kazał żeby wszystkie miasta wróciły na swoje miejsce...

W 1331 roku była bitka Łowcami...

Król Litwinów poślubił polską królową Jadwigę i przyją chrzest który otrzymał imię Władysław...

W 1226 roku było znoszenie krzyżaków do Polski...

Polska połączyła się z Litwą bo miała pić z krzyżakami...

Bolesław Krzywoustny nie podzielił Polski jak trzeba bo była porozrzucana...

Kazimierza nazywamy Wielkim bo był sprawiedliwy, gospodarczy i budowlany...

Na zjeździe w Gnieźnie Otton III sprzedał św. Wojciecha za tyle ile on ważył...

Otto III ukoronował Chrobrym króla...

1385 - układ w Korycie...

Znaczenie koronacji Łokietka było takie, że Łokietek był umocniony obronnie...

Stany społeczne w XIV wieku to: mieszczaństwo, kapłaństwo i harcerstwo...

Bolesław Krzywousty podzielił się na dzielnice...

Sw. Wojciech był to biskup zamordowany przez Czechów w św. Gaju i po śmierci zapłacił tyle złota ile sam ważył i za to został świętym...

Kazimierza nazywamy wielkim bo rozbudował miasta i wsie i handel a oczyszczał drogi na drogach oczyszczał zbójców...

W pierwszym dziesięcioleciu kontynuował budowę ojca...

Unia personalna różni się od unii realnej tym, że w unii realnej był inny przebieg znaczenia unii personalnej...

Publiczne chłosty wędrowały z miasta do miasta  i zajmowały się życiem duchownym...

 

Pisownia oryginalna!

EPOKA NOWOŻYTNA

Konstytucja majowa zabraniała panom zabijać chłopów na śmierć...

Sejm zwołał ludzi do pokoju i tam obradował o wojnie...

Szkołę rycerską zwołał król aby była w kształcie wojska...

W XIX wieku partie robotnicze bardzo się rozbijały...

Chłop Szela robił rabację na drogach...Konstytucja 1791 roku uziemiała szlachtę...

Kościuszko wygrał bitwę pod racjawicami...

Dróg wynalaz Gótemberk

Napoleon przegrał i wywieźli go na Sybir...

Napoleon przegrał z Rosją a Polacy wygrali ale nie mieli gdzie mieszkać...

Na Elbie napoleon nazbierał 300 000 wojsk...

Napoleon wojnę  z rosją przegrał przez zagapienie...

W latach 1772-1795 3 państwa rozbierały polskę bezwstydnie...

Prusy nie mogli żyć bez polski i dlatego zrobili chołd pruski...

Lewica rozumiała zwiększenie praw ziemi do chłopa

Odrodzenie to jest piejestrojka ale nie ruska...

Leonardo zrobił pierwszą operację oka malarzem...

Kongres Wiedeński postanowił, że Belgia i Holandia będą połączone w jedno państwo Nową zelandję...

Odkrycie Ameryki wpłynęło na rozwój rolnictwa po obu brzegach Atlantydy...

Wasto do Gama wyruszył w podróż, a była ona bardzo niebezpieczna, a nawet śmiertelna...

Leonardo do Vinci - Mona Lisa - obraz zrobił operację muzgu...

Burżuazja obaliła Paryż, ale lud przekonał rzołnieży aby nie zabierali armat Wagi Narodowej...

Jan II Sobieski wygrał bitwę pod wiedniem bo akurat tendy przjeżdżał...Trójprzymierze i Trójporozumienie to bloki turystyczne...

Chłopi w czasie Rabacji paśli i zabijali Panów!...

Mistrz Leonardo zrobił damę z Łaziczków...

Kopernik odkrył, że ziemia jest okrągła i krąży wokół ziemi...

Podczas wielkiej emigracji Polskę opuściło wielu Polaków np: Słowacki, Mickiewicz i utwory Szopena...

Marcin Luter przeprowadził reformę rolną kościoła...

Kolumb okrążył ziemię dookoła swojej osi...

W czasie odrodzenia ośrodkiem zainteresowania stał się człowiek i jego członek...

Oni szukali nowej drogi do Indii bo londowa była zagracona...

Ponieważ ziemia się kręci to Kopernik odkrył Amerykę...

Władzę ustawodawczą pełnił Fryderyk August składający się z izby poselskiej i 40 posłów...

Szlachta wykorzystywała chłopów na polu w domu i w zagrodzie...

Szlakowi z Europy do Indii zagrażali turyści...

 

 

Pisownia oryginalna!

WOJNY I CZASY NAJNOWSZE

Działania I wojny światowej miały charakter opozycyjny...

Na czele rządu stał Daszyński a generałem broni był Ryk Śmigły...

Grabski przeprowadził inflację walutową...

W 1920 roku toczyły się walki o Kijów pod Warszawą...

Obszary pograniczne Polski i Rosji zamieszkiwały kresy...

Uzyskanie niepodległości Polski na czele której stał Piłsudski...

Sytuacja międzynarodowa była trudna, kraj zniszczony, a głód nękany strajkami...

Niemcy chcieli ograbować ocean atlantycki...

Rząd centralny pomagał zaborcom myśląc że im pomaga...

Rosjanie aby wzmocnić swoje wojska wprowadzili ciężkie katusze. I lekkie też!...

Polacy chcąc się wsławić napadli na Monte Carlo...

Demokracja, to rządza ludzi do władzy...

Musolini niewygodne osoby usuwał za pomocą śmierci...

Po wyjściu z więzienia Piłsudski otrzymał wszystkie organy do dyspozycji...

 

Pisownia oryginalna!

RÓŻNE

Ludzie myśleli, że kula jest w kształcie zółwia...

Na lekcji historii zajmujemy się legendami, bajkami i nauką...

Magnat mógł sobie kupować drogie jedzenie, ciuchy i inne rzeczy...

Bitwa jest to ktoś kto bije się ze sobą...

Kochanowski pisał fraszki. We fraszce "Na Lipę" zapraszał gości pod swe rozłożyste konary...

Duncan obudził się rano nieświerzy...

Na zamku są 2 wieże a na magnacie nie...

Gdy na ekranie pojawili się Flip i Flap publiczność śmieje się od stóp do głów...

Herezja to kobieta innego wyznania...

Emisariusze odwiedzali chłopskie chaty i rozmawiali z nimi...

Przykłady uwłaszczenia chłopów mamy w polskiej literaturze. Pan Tadeusz uwłaszczył chłopów i nadał im ziemię wraz z Zosią którą kochał...

Rzeźby Michała Anioła cieszą się życiem i zdrowiem...

W interesie spisania praw leżał użędnik do którego zgłaszali się ludzie...

Jowisz to planeta na której żyją Marsjanie...

 

cdn.

 Kaganek oświaty :)

POWRÓT NA STRONĘ ALFA